Publisher Description

Popisi so osebna izkaznica države, ogledalo, ki pokaže, koliko nas je, od kod prihajamo, kako smo izobraženi, koliko nas je zaposlenih, v kakšnih skupnostih živimo, kakšna so stanovanja, v katerih stanujemo. Prikaz statističnih podatkov o vsem tem smo zajeli v prvem delu publikacije. V drugem delu pa prikazujemo popisne podatke na ravni slovenskih statističnih regij, in to s kazalniki, ki so veliki meri drugačni od običajnih, splošno znanih; poleg osnovnih številk v zvezi s statističnimi regijami smo izpostavili pojave, o katerih se ne govori prav pogosto, o načinu življenja prebivalcev Slovenije pa povedo veliko. Po vrednosti vsakega kazalnika smo vsako izmed dvanajstih statističnih regij razvrstili na lestvici (jo rangirali) in po njenem mestu na lestvici lahko razberemo, kako se je posamezna regija z različnih vidikov umeščala v slovenski prostor.

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2013
June 10
LANGUAGE
SL
Slovenian
LENGTH
61
Pages
PUBLISHER
Statistični urad Republike Slovenije
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
6.1
MB