Mga Sermon sa Galacia - MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (Ⅰ) Mga Sermon sa Galacia - MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (Ⅰ)

Mga Sermon sa Galacia - MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (Ⅰ‪)‬

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

Ang Doktrina ng Pagsisisi ay Sapat na Magdudulot sa Inyo ng Espiritual na Karamdaman.


Ang tao sa buong sanlibutan ay nangatatakot sa mga virus tulad ng SARS, dahil sila'y maaaring mamatay kung sila'y madadapuan ng gayong di-nakikitang mga virus.

Gayon din, ang mga Kristiyano sa mga araw na ito sa buong sanlibutan ay nangamamatay sa kanilang mga katawan at mga espiritu sa pamamagitan ng pagkakahawa ng doktrina ng pagsisisi. Sinong makakabatid na ang doktrina ng pagsisisi ay labis na kamalian?

Batid ba ninyo kung sino ang naghuhulog sa mga Kristiyano sa walang-kalalimang hukay ng espiritual na kalituhan? Sila mismo yaong mga makasalanang Kristiyano na naghahandog ng araw-araw na panalangin ng pagsisisi upang mahugasan sa kanilang mga personal na kasalanan habang umaangking sila'y naniniwala kay Jesu-Cristo bilang kanilang Tagapagligtas.

Samakatuwid, kailangan ninyong makamit ang kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng Salita ng tubig at ng Espiritu na orihinal na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Hindi dapat maglaho ang mapalad na pagkakataon na maisilang na muli. Lahat tayo ay kailangang mapalaya sa espiritual na kalituhan sa pamamagitan ng pananalig sa ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu. Kailangan tayong tumingin sa maliwanag na ilaw ng Katotohanan, na naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, matapos makatakas mula sa espiritual na kalituhan.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2021
March 20
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
487
Pages
PUBLISHER
Hephzibah Publishing House
SELLER
Kyung Hwan Shin
SIZE
1.3
MB

More Books by Paul C. Jong

Cartas de Deus para nós na era do corona vírus Cartas de Deus para nós na era do corona vírus
2021
Commentaires et Sermons sur le Livre de l'Apocalypse - L'âge de L'antéchrist, du Martyre, de l'enlèvement et du Royaume Millénaire Arrive-t-il? ( I ) Commentaires et Sermons sur le Livre de l'Apocalypse - L'âge de L'antéchrist, du Martyre, de l'enlèvement et du Royaume Millénaire Arrive-t-il? ( I )
2010
GOD'S LETTERS TO US IN THE AGE OF CORONAVIRUS GOD'S LETTERS TO US IN THE AGE OF CORONAVIRUS
2021
¿En qué debemos esmerarnos para creer y predicar? ¿En qué debemos esmerarnos para creer y predicar?
2011
Mga Sermon sa Galacia - MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (Ⅱ) Mga Sermon sa Galacia - MULA SA PISIKAL NA PAGTUTULI TUNGO SA DOKTRINA NG PAGSISISI (Ⅱ)
2021
Sermones sobre la Oración del Señor Sermones sobre la Oración del Señor
2010