• $64.99

Publisher Description

Hela denna serien e-böcker som heter Twitterstorm utgörs av 4 stycken e-böcker och dem 3 första består av endast autentiskt rådata material som beskriver denna historiska viktiga händelsen i Sverige. Detta gör att hela e-bokserien lämpar sig extremt väl och bra för dig som vill studera samt forska på området. Eller om du bara av eget allmänt intresse vill läsa om vad som skrevs och skedde under denna extremt hätska näthatsdebatten som rasa och rådde mot alla män både på både Internet och i media under februari år 2013 i Sverige.

Plus dem mest tongivande debattörerna och många av våra största och främsta kändisarna förekommer mycket flitigt med sina åsikter och kommentarer samt synpunkter i samtliga dem här e-böckerna.

Genusvetenskaplig och jämställdhetsforskning på detta området ur ett historiskt perspektiv ifrån händelsen går lätt att göra, eftersom allt materialet utgörs av endast helt äkta unikt och autentiskt tidsdokument med rådata ifrån just den verkliga händelsen ifråga.

Kommunikationsvetenskap och mediavetenskap samt social interaktion Internet. Vill man studera rådata materialet ser man hur en media storm uppstår och hur man skapar en sådan. Plus hur länge en upp gång varar samt ser ut innan den åter börjar falla tillbaka igen, och för att sedermera plana ut. Då allt materialet består av endast rådata med datum, tidsstämplar. Gör man lätt själv kan ta fram ännu mer information om hur hela detta fenomenet uppstår samt utvecklade sig.

Samhällskollektiva beteendevetenskapsanalyser och rättsvetenskapliga studier kan du göra utifrån dessa e-böcker eftersom de 3 första består av rådata information. Detta gör att man kan dra slutsatser om hur befolkningen ser moraliskt på detta förekommande näthat och kränkningar samt dess brott på Internet. Plus man kan dra slutsatser om vilka åtgärder som människor vill se och kan acceptera att man inför i lagstiftningen i framtiden på detta rättsområde för att stävja denna typ av hot, kränkningar och brott på Internet.

Twitterstorm är samtliga dem utgivna e-böcker i serien som följer här:

#MänNätHat Del 1 av 4 i serien Twitterstorm
Del 1 i denna serien Twitterstom heter #MänsNätHat och är början på uppstarten till denna hätska nät hats debatts kampanj som kommer att rasa mot alla svenska män, och som drogs igång samt påbörjades av dem klart främsta å absolut mest råbarkade feminister i februari år 2013. Många av dem mest framträdande välkända feminist debattörerna uttalar sitt öppna förakt samt hat mot alla män, och dessa återges ordagrant här i denna e-boken.

#NätHat Del 2 av 4 i serien Twitterstorm
Del 2 i serien Twitterstorm heter #NätHat och i denna förekommer och figurerar många kändisprofiler och andra helt vanliga svenska medborgare. Som framför och uttrycker sina personliga åsikter samt synpunkter på hur dem ser på det här med jämställdhet och näthatet i debatten som pågår för högtryck under denna perioden i februari år 2013. Denna e-bok speglar vad det svenska folket anser och tycker om näthatet och vilken lagstiftning dem kan tänkas acceptera för att stoppa detta mm.

#NätKärlek Del 3 av 4 i serien Twitterstorm
Del 3 i serien Twitterstom är #NätKärlek som uppstod som en motaktion och reaktion till diskussionen om näthatet. Som redan hade pågått ett tag och som nu hade totalt exploderat till sin absoluta yttersta gräns, och som var så smått på väg och höll på att falla tillbaka för att sedermera plana ut i sin aktivitetskurva. Här kan man jämför innehållet i denna boken #NätKärlek mot boken #Näthat och se hur hela diskussionen svänger över ifrån näthat till nätkärlek osv.

Del 4 av 4 i serien Twitterstorm
Del 4 i serien Twitterstorm kommer att består av en tvärvetenskaplig forskningsrapport och studieanalys samt sammanställning. Där man kommer att studera vilka slutsatser som man kan drar av hela det här rådata materialet som finns och som förekommer i samtliga dessa tre e-böckerna. Den analyssammanställningen kommer att publiceras här så fort den bli klar.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2013
October 27
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
1,089
Pages
PUBLISHER
Christian Schon
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
645.4
KB

More Books by Christian Schön