• $1.99

Publisher Description

Bản nghi thức này biên soạn dựa trên các nghi thức thông dụng, được sử dụng hằng ngày đối với nhiều người Phật tử. Nghi thức thực hành đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm, đầy đủ.
Trong bản nghi thức này bao gồm:
- Nghi thức Tịnh độ
- Nghi thức Cầu an
- Nghi thức Sám hối
- Nghi thức Cầu siêu
- Các bài sám tụng
+ Lễ Xuất gia
+ Lễ Khánh đản
+ Lễ Vu lan
+ Lễ Thành đạo

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
November 30
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
34
Pages
PUBLISHER
Nguyễn Minh Tiến
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
144.4
KB

More Books by Nguyễn Minh Tiến