• $2.99

Publisher Description

Облеклото от различните епохи е безмълвен свидетел на раждането и загиването на цели цивилизации. Дрехата е своеобразен документ на времето си, тя носи ценна информация за вкусовете, начина на живот или война на онези, които са я носили и произвеждали, както и за техническото развитие на обществата.
Не е възможно в една книга с такъв обем да бъдат описани и показани всички разновидности на облеклата от XIX до XXI век. Затова, тук ще се ограничим само с два типа облекло: цивилното и военното. Акцентът е поставен върху хронологичното развитие на модата в облеклото, но когато е необходимо да се осветли по-ясно основната тема, са включени описания на прическите, аксесоарите, начина на обуване и козметиката.  Природата и същността на облеклото през вековете е показана във връзка със социалните, политически, икономически, регионални и технологични фактори, които имат влияние върху промените в модата.
Текстът и обясненията са придружени със стотици илюстрации, които ще помогнат на читателя да се ориентира по-лесно.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
November 18
LANGUAGE
BG
Bulgarian
LENGTH
29
Pages
PUBLISHER
Icon-m
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
11.8
MB

More Books by Daniel Coenn