• $4.99

Publisher Description

Nu poţi contura imaginea personalităţii lui Eugen Cristescu, cel care se considera înainte de toate un justiţiar – privit exclusiv din punctul de vedere al statutului de funcţionar public –, decât apelând la documentele de primă importanţă. Tocmai de aceea am găsit de cuviinţă ca prima monografie despre Eugen Cristescu să fie mai întâi de toate o crestomaţie de documente capabile să desluşească mai mult prin ele însele viaţa şi activitatea sa în Siguranţă şi SSI. Şi nu numai atât, pentru că în cuprinsul lor întâlnim cele mai diverse detalii despre o serie de evenimente istorice sau subiecte mai puţin cercetate, c*m ar fi: rolul SSI în reprimarea Mişcării Legionare şi mai ales a rebeliunii din ianuarie 1941; neimplicarea SSI în pogromurile antievreieşti de la Iaşi (26‑30 iunie 1941) şi Odessa (octombrie 1941); atrocităţile făcute de către autorităţile sovietice asupra populaţiei basarabene şi bucovinene în anul de ocupaţie (27 iunie 1940 – 22 iunie 1941); colaborarea informativă între SSI şi Abwehr; contactul informativ al SSI cu serviciile similare anglo‑americane; rolul SSI în protejarea unor personalităţi politice româneşti din aşa‑zisa opoziţie faţă de pretenţiile vexatorii ale germanilor; rivalitatea – benefică SSI – între Serviciile Secrete germane ce activau pe teritoriul României; relaţiile opoziţiei cu Aliaţii în vederea armistiţiului prin canale centrale ale SSI şi cu autorizaţia mareşalului Ion Antonescu, etc.

Volumul este rodul unor eforturi de cercetare, demarate în anul 1984, în diferite arhive din ţară. Alcătuindu‑l, am avut intenţia de a pune la dispoziţia istoriografiei nu numai o simplă culegere de documente, care, oricum, ar fi fost utilă, ci o monografie cât mai completă ce vine să întregească imaginea de ansamblu a unor evenimente destul de controversate, din perioada 1940‑1944, văzute, în primul rând, prin prisma aceluia care a îndeplinit funcţia de director general al Serviciului Special de Informaţii, în timpul când România a fost condusă de generalul (devenit, din august 1941, mareşal) Ion Antonescu.

GENRE
History
RELEASED
2013
February 4
LANGUAGE
RO
Romanian
LENGTH
447
Pages
PUBLISHER
Virgo eBooks Publishing
SELLER
Virgo eBooks Publishing LLC
SIZE
1.4
MB

More Books by Cristian Troncotă