• $2.99

Publisher Description

Dù được thừa nhận là Quốc giáo hay không, lúc nào cũng như lúc nào, tinh thần phổ biến và tùy duyên của Phật giáo không vì sự thiên vị của thời đại hay những hình thức giả tạo bề ngoài mà ngưng thấm nhuần đời sống nội tâm của quảng đại quần chúng Việt, để cùng với quảng đại quần chúng ấy chung chia những nỗi vui buồn vinh nhục.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
November 1
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
318
Pages
PUBLISHER
Dong A Sang
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
220.4
KB

More Books by Đông A Sáng