• $7.99

Publisher Description

Ktoś może rzec: „Znowu Ibn Chaldun?” Tak  właśnie, Ibn Chaldun raz
jeszcze i dotąd, dopóki jego dzieło pozwala na sprzeczne interpretacje,
równie nieoczekiwane, jak heurystyczne.
Odczytując na nowo dzieło czternastowiecznego historyka Ibn Chalduna,
Hamit Bozarslan oddał całą aktualność i przenikliwość jego analizy.
Czyż niedawny upadek rządów Ben Alego w Tunezji i Mubaraka w Egipcie nie
znajduje wytłumaczenia w tym, co myśliciel ten określa mianem
„rutynizacji” władzy, prowadzącej do trzeciej i zarazem ostatniej fazy
wszelkiej dominacji? Jako teoretyk cywilizacji Ibn Chaldun dokonał
analizy władzy, opierając się na odkrytych w niej cyklach i
sprzecznościach. Jego zdaniem bez przemocy nie może powstać żadna
społeczność państwowa, z drugiej jednak strony nie zdoła ona przetrwać
miotana bezustannie między pacyfikacją a brutalizacją. Podbój,
udomowienie, w końcu rządy tyranii – oto trzy fazy dominacji, prowadzące
niechybnie do upadku władzy, stwarzającego zarazem przestrzeń dla
kolejnych ambicji i żądzy potęgi. Odkrywcze dzieło Hamita Bozarslana
poświęcone myślicielowi o randze równej Machiavellemu, dowodzi
przenikliwości myśli, która również dziś nie przestaje zaskakiwać i
inspirować.

GENRE
Books
RELEASED
2016
July 21
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
210
Pages
PUBLISHER
Dialog
SELLER
Wydawnictwo Otwarte
SIZE
2.3
MB

More Books by Hamit Bozarslan