Publisher Description

Mae’r e-lyfr hwn yn edrych ar newidiadau i fywydau plant yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ogystal â’r gofid a achoswyd gan symud faciwîs o drefi a dinasoedd, bu'n rhaid i blant Cymru eu hunain ddod i arfer â ffordd newydd o fyw yn yr ysgol a’r cartref. Daeth diogelwch yn rhan o fywyd pob dydd, a gwelwyd plant yn chwarae eu rhan yn ymdrech y rhyfel.

GENRE
History
RELEASED
2016
March 4
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
14
Pages
PUBLISHER
LLGC NLW
SELLER
Owain Dafydd
SIZE
43.1
MB

More Books by LLyfrgell Genedlaethol Cymru