• CHF 8.00

Beschreibung des Verlags

Zdrada, martwa kochanka i oszczerstwo?
Nic tylko p?aka?... ze ?miechu!
Emilia Przecinek – lat trzydzie?ci dziewi??, sto pi??dziesi?t sze?? i pó? centymetra wzrostu, znana autorka romantycznych powie?ci, matka dwojga nastolatków, szcz??liwa m??atka. Wierzy w uczucie do grobowej deski, cho? wie, ?e czasem mi?o?? nie uskrzydla, lecz zasiada przed telewizorem i hoduje brzuszek. Przyk?adna ?ona Cezarego, który nagle postanawia zosta? szcz??liwym m??em, ale innej kobiety (nie do??, ?e m?odszej, to jeszcze wy?szej, co szczególnie boli Emili?) i pozostawia swoj? ?lubn? z niesp?aconym kredytem hipotecznym, dwójk? dzieci oraz te?ciow? i matk? na karku.
Los nie sprzyja przysz?ej rozwódce. W dodatku jej reputacja zawodowa zaczyna si? wali?, gdy? z konta firmy, w której pracowa? wiaro?omny ma??onek, znika ogromna suma pieni?dzy, a jego kochanka zostaje znaleziona martwa. W tej sytuacji mo?na zrobi? tylko jedno. Wzi?? sprawy w swoje r?ce.

GENRE
Belletristik
ERZÄHLER
MR
Mirella Rogoza-Biel
DAUER
11:52
Std. Min.
ERSCHIENEN
2016
1. Januar
VERLAG
Storybox
SPRACHE
PL
Polnisch
GRÖSSE
522.4
 MB