Antologji e Kur'anit

Beschreibung des Verlags

Në këtë antologji janë pasqyruar ajete e sure si hyrje në tematikën e Kur'anit sipas shqipërimit nga Myfti Salih Ferhat Hoxha.
Kur'ani është horizont i hapur; sa më shumë i afrohesh, më i larmishëm shfaqet spektri i tij. Kur'ani është i qartë në përmbajtje, i figurshëm në kuptim, udhëzim e drejtim për besimtarët, platformë e jetës së individit, familjes dhe të shoqërisë.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2019
29. Mai
SPRACHE
SQ
Albanisch
UMFANG
727
Seiten
VERLAG
Kudret Hoxha
GRÖSSE
997
 kB

Mehr Bücher von Kudret Hoxha

Kund:innen kauften auch

2011
2010
2016
2016
2013
2013