• CHF 26.00

Beschreibung des Verlags

Hvorfor gjør vi ikke mer for å bremse menneskeskapt klimaendring når vi vet så mye om hva konsekvensene kan bli? Når fører kunnskap til handling – og hva kan et fag som pedagogikk bidra med i møte med vår tids største utfordring?

I denne boka belyser Ingerid S. Straume hvordan våre sosiale forestillinger bidrar til handlingsmuligheter, håp og evne til å skape noe nytt.


«Forfatteren går til kjernen i ulike forståelser av klimaproblemet: politisk, kulturelt, moralsk og pedagogisk. Boken er skrevet med forbilledlig klarhet og smittende engasjement, samt med brodd overfor ledende aktører i oljelandet Norge». – Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo

«Straume gir en utfyllende analyse av det pedagogisk-filosofiske idégrunnlaget for klima- og miljøundervisningen i skolen. Boken er interessant for alle som er opptatt av klima og miljø – og av hvordan skolen kan forberede fremtidige generasjoner på å leve i en tid preget av store klimaendringer».
– Astrid Sinnes, førsteamanuensis i realfagsdidaktikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

«Ingerid Straumes bok bør leses av alle som er opptatt av klimaendring, utdannelse, ungdom og framtid. Med tyngde og nøkternhet leverer hun slagkraftige argumenter for transformativ læring både i skolen og i samfunnet».
– Karen O’Brien, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo


Ingerid S. Straume har en allsidig bakgrunn med studier i pedagogikk, psykologi, etikk og doktorgrad i pedagogisk filosofi. Hun er forfatter og redaktør for flere bøker, og leder Akademisk Skrivesenter ved Universitetet i Oslo.

GENRE
Business und Finanzen
ERSCHIENEN
2017
12. Oktober
SPRACHE
NB
Bokmål
UMFANG
252
Seiten
VERLAG
Res Publica
GRÖSSE
2.6
 MB