Beschreibung des Verlags

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi zotërinë e pejgambereve, Muhamedin (sal-l-allahu alejhi ve selam) mbi familjen dhe shokët e tij.

Djalosh i dashur musliman, këtu është një varg serik edukativ i diturisë ku do të njihesh me fenë tënde Islamin, nëpërmjet të cilës do të mësosh më të rëndësishmen me të cilën të obligoi Krijuesi yt Madhështor, Allahu, gjithashtu do të njihesh edhe me jetën dhe traditën e pejgamberit tënd fisnik, me Muhamedin (sal-l-allahu alejhi ve selam) dhe me tërë atë që ka të bëjë me këtë prej besimit, shitblerjes, adhurimit dhe moralit.

Vlera e kësaj serie fshehët në tërësinë e saj midis kualitetit të lartë të njohjes, lehtësisë së metodës, e cila të bën që ta kuptosh sa më mirë, duke mos kërkuar ndihmën e ndonjërit prej familjes apo të afërmve të tu përveçse në raste të rralla. Lus Allahun që të kesh dobi nga kjo, vërtet Ai dëgjon dhe përgjigjet.

Ali Hasen AbdulHamid

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2012
14. November
SPRACHE
SQ
Albanisch
UMFANG
93
Seiten
VERLAG
DawaTools
GRÖSSE
37.7
 kB

Kundenrezensionen

Albanian0121 ,

Super

Super Buch und auf Albanisch.