Beschreibung des Verlags

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, u redni, i bez grešaka.

Allah dželle-šanuhu sažaljeva sav narod na ovom svijetu. On svakome šalje korisne i potrebne stvari. On nam pokazuje način kako da se sačuvamo od štetnih stvari i kako da budemo sretni. On će na onom svijetu oprostiti kome hoće, od onih griješnih pravih vjernika (mu’mina) koji su trebali da odu u džehennem, i uvešće ih u džennet. Samo je On onaj koji stvara svako živo biće, i koji svako biće svakoga mom enta održava u postojanju, i koji štiti sve od straha i užasa. Predavajući se časnom imenu Allaha dželle-šanuhu mi započinjemo sa pisanjem ove knjige.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2012
24. Juli
SPRACHE
BS
Bosnisch
UMFANG
205
Seiten
VERLAG
Hakîkat Kitâbevi
GRÖSSE
187.2
 kB

Mehr Bücher von Husejn Hilmi Isik