Beschreibung des Verlags

Libri Qëndrimi i Islamit rreth muzikës, të cilin e ka përkthyer dhe përgatitur i diplomuari i Universitetit Islamik në Medinë, prof. Munir Zahiroviq, jep një prerje studimore dhe përpiqet që përmes shpjegimeve dhe dëshmive të detajuara, si dhe citimit të dijetarëve islam të pasqyroj dhe të jap përgjigje në këtë temë.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2013
20. Oktober
SPRACHE
SQ
Albanisch
UMFANG
172
Seiten
VERLAG
DawaTools
GRÖSSE
198.4
 kB