• CHF 11.00

Beschreibung des Verlags

Seitsemisen kylät, Juhtimäki, Sisättö ja Vaho, sijaitsevat Ikaalisten itäisellä laidalla sijaiten osin Ylöjärven (ent. Kuru) puolella. Kylien asutushistoriasta on Seitsemisen kylät -sarjassa julkaistu kaksi teosta, jotka käsittelevät kylien yleistä historiaa, tietoa asutuksen synnystä ja talohistoriaa selvittämällä keitä talossa on asunut ja milloin he ovat taloa hallinneet.Tämä teos täydentää sarjan tuomalla mukaan vielä yhden näkö-kulman kylien historiaan, kansanperinteen. Kansanperinteen näkökulmasta Seitsemisen kylät ovat sekä suhteellisen nuoria, että alueellisesti liian pieniä, jotta niissä olisi syntynyt kovinkaan omintakeista kansanperinnettä, joten näkökulmaa on laajennettu. Tarkastelualueena on entisen Suur-Ikaalisten alue, mutta vaikut-teita on myös naapuripitäjistä. Täsmällistä rajaa ei voi vetää, eikä se ole tarpeenkaan. Kirja painottuu Kyrösjärven vesistön ja Näsijärven vesistön väliselle alueelle. Ydinalueeltaan nämä vastaavat Kyrösjärven itäpuolen rantakylien eräkauden nautinta-alueita.Sinänsä kansanperinne on hyvin kansainvälistä. Useimmat an-sanperinteeseen kuuluvat uskomukset ovat maailmanlaajuisia, mutta niitä on sovellettu paikallisiin oloihin. Monen suomalai-senkin kansansadun juuret saattavat olla Egyptissä, Kreikassa tai jopa Intiassa.

GENRE
Geschichte
ERSCHIENEN
2020
25. September
SPRACHE
FI
Finnisch
UMFANG
336
Seiten
VERLAG
Books on Demand
GRÖSSE
2.7
 MB

Mehr Bücher von Matti Vuorikoski