Tarihçe-i Hayat (Bediüzzaman Said Nursi) Tarihçe-i Hayat (Bediüzzaman Said Nursi)

Tarihçe-i Hayat (Bediüzzaman Said Nursi‪)‬

  • 5.0 • 1 Bewertung

Beschreibung des Verlags

Bediüzzaman bütün hayatı ve eserleriyle, bu asırda hak yolunda gerçek bir fedai ve manevî büyük bir kahraman olduğunu isbat etmiştir.

Onun bu ulvî hakikat yolundaki ihlâs, sebat ve gayreti, insanlık âleminde yeni bir çığır açtı ve silinmeyecek derin izler bıraktı. Milyonlar kimselerin iman ve hidayetlerine ve ebedî saadetlerine vesile oldu. Bu sebeptendir ki; dinin böyle bir yüksek hizmetkârının hak yolundaki gayretini örnek alabilmek için tanımak gerektir. Üstadın hayatı, küllî hizmeti noktasından topluca iki büyük safha arz etmektedir.

Birincisi: Doğuşundan itibaren tahsil hayatı, Van’daki ikameti, İstanbul’a gelişi, seyahatleri, Harb-i umumiyeye iştiraki, Rusya’daki esareti, İstanbul’da Darül hikmetül İslâmiye azalığında bulunuşu, Kuva-yı Milliye’de İstanbul’daki hizmeti, Ankara’ya gelerek ilk Meclis-i Meb’usan’daki faaliyetleri ve kısa bir müddet sonra Van’a çekilip inzivayı ihtiyar etmesi gibi… Herbiri ayrı bir hayat sahnesi olan Üstad’ın hayatının bu birinci safhası; İman ve Kur’an hizmeti itibariyle ikinci safha hayatının mukaddemesi hükmündedir. İkinci büyük hizmetine hazırlıktır. Ömrünün ellinci senesine kadardır.

İkincisi: Van’da inzivada iken garba nefyedilip Isparta’nın Barla Nahiyesinde ikamete memur edildiği zamandan başlar ki; “Risale-i Nur’un zuhuru ve intişarıdır.” Azamî ihlâs, azamî fedakârlık, azamî sadakat, metanet ve dikkat ve iktisad içinde Risale-i Nur’la giriştiği hizmet-i imaniyye ve manevî cihad-ı diniyyedir.

Bediüzzaman, kendisine ait böyle bir tarihçe-i hayat hazırlandığını duyduğu zaman “Tafsilata lüzum yok, yalnız Risale-i Nur hizmetine dair bahisler yazılsın” diye haber göndermesi gibi sebeplere binaen, şahsına ait bahisler gayet kısa kesilmiştir.

 • GENRE
  Religion und Spiritualität
  ERSCHIENEN
  2013
  10. November
  SPRACHE
  TR
  Türkisch
  UMFANG
  791
  Seiten
  VERLAG
  Risale Press
  GRÖSSE
  2.4
   MB

  Mehr Bücher von Bediüzzaman Said Nursi

  Sözler Sözler
  2013
  Lem'alar Lem'alar
  2013
  Mektubat Mektubat
  2013
  Mesnevi-i Nuriye Mesnevi-i Nuriye
  2013
  Der Qur’an Ein Zeichen des Wunders Der Qur’an Ein Zeichen des Wunders
  2016
  ALLAH VAR ALLAH VAR
  2013

  Kund:innen kauften auch

  Fethullah Gulen Biography Fethullah Gulen Biography
  2014
  Osmanlı Hikayeleri Osmanlı Hikayeleri
  2020
  Resurrection and the Hereafter Resurrection and the Hereafter
  2018
  Aşk 5 Vakittir Aşk 5 Vakittir
  2016
  Osmanlı DüşünüYordu Osmanlı DüşünüYordu
  2012
  Muhammed Mustafa (AleyhisSelâm) 1 Muhammed Mustafa (AleyhisSelâm) 1
  2013