Ang Mapagtatagumpayang Buhay Ang Mapagtatagumpayang Buhay

Ang Mapagtatagumpayang Buhay

Datapuwa’t maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. - Santiago 1:22

Descripción editorial

Pagtagumpayan ang iyong pinamalaking kaaway, ang iyong sarili. 

 

Magtatagumpay ka ba? O, pinapahirapan ka ng mga munting kasalanang nagkukulong sa iyo? Mas masama'y, nagkukulang ka na sa iyong paglalakbay bilang Cristiano, ngunit itinatanggi at ayaw tugunan ito? Walang Cristiano ang maaaring magpabalewala sa tawag upang magtagumpay. Ang halagang babayaran sa lupa'y maliit lamang; ang walang-hanggang kagantihan ay higit sa anumang sukatan. 

 

Si Dwight L. Moody ay isang dalubhasa sa pagtuklas sa mga nagpapahirap sa atin. Kinakasangkapan niya ang mga kwento at katatawanan upang ipaliwanag ang mga mahahalagang aral ng matagumpay na pamumuhay bilang Cristiano. Ang bawat aspeto ng tagumpay ay sinusuri mula sa praktikal at mauunawaang anggulo. Ang solusyon na inihahain ni Moody para sa ating mga suliranin ay hindi relihion, mga patakaran, o ibang panlabas na pagbabago. Sa halip, ginagabayan niya tayo sa puso ng usapan at nagbibigay ng mga biblikal, mga lunas mula sa Dios para sa buhay ng bawat Cristiano. Maging handa upang yakapin ang tunay na tagumpay sa ngayon, at kagalakan sa walang hanggan. 

 

Kabilang sa mga paksang pangkalooban ay:

* Pagpipigil 

* Kagutuman 

* Paninibugho 

* Kapalaluan 

* Ang Laman 

 

Kabilang sa mga paksang pagkataong labas ay:

* Ang Sanglibutan 

* Gawain 

* Pag-uusig 

* Ang Ating Mga Anak 

 

Tungkol sa May-akda

Si Dwight L. Moody, na nangapagpasiyang magkamal ng kayamanan, ay nagtungo sa Chicago at nagsimulang magbenta ng mga sapatos. Ngunit natagpuan siya ni Cristo at ang kanyang enerhiya'y itinuon sa paglalaan ng kanyang buong oras sa ministeryo. At kalugod-lugod na ministeryo ang kanyang pinamahalaan. Ngayon, ang pangalan ni Moody ay patuloy pa rin na nagbibigay-karangalan sa isang iglesia, isang misyon, isang kolehiyo, at higit pa. Iniibig ni Moody ang Dios at tao, at ang kapangyarihan ng pag-ibig na gaya nito'y nakaaapekto sa maraming mga henerasyon.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2023
1 de septiembre
IDIOMA
TL
Tagalo
EXTENSIÓN
168
Páginas
EDITORIAL
Aneko Press
VENDEDOR
Life Sentence Publishing, Inc.
TAMAÑO
535.4
KB

Más libros de Dwight L. Moody

Cómo Estudiar la Biblia Cómo Estudiar la Biblia
2022
La oración que prevalece La oración que prevalece
2023
Los Diez Mandamientos Los Diez Mandamientos
2022
La Vida Vencedora La Vida Vencedora
2022
Sembrar y Cosechar Sembrar y Cosechar
2022
La Segunda Venida de Cristo La Segunda Venida de Cristo
2023