Duiding Strafuitvoering

Tom Decaigny y otros
    • $59.900
    • $59.900

Descripción editorial

Deze commentaar bespreekt grondig de regelgeving ivm de externe en interne rechtspositie en internering en de internationale instrumenten. Niet alleen de relevante wetgeving en uitvoeringsbesluiten worden behandeld, maar ook circulaires en supranationale regelgeving. Voorzien van een grondige verhelderende commentaar met contextualisatie: Omdat deze regelgeving al te vaak bijkomende verduidelijking nodig heeft,  wordt deze toegelicht door middel van (doorgaans) artikelsgewijze commentaren: per artikel vindt u een uitvoerige duiding: niet alleen wetshistorieken en verwijzingen naar andere wet- en regelgeving, maar vooral uitgebreide toelichting aan de hand van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer. Deze annotaties laten toe de artikelen in hun volledige context te situeren  en correct toe te passen in de praktijk Commentaar die een onmiddellijk inzicht geeft in de wet en de toepassing ervan: Niet alleen verschaffen de wetgeving en de annotaties een antwoord op de vele vragen die kunnen rijzen, maar bovendien kunnen deze verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis vormen voor verder onderzoek. Deze ‘Duiding Strafuitvoering’ richt zich in de eerste plaats tot de rechtspracticus, maar vormt  ook een nuttig naslagwerk voor wetenschappers, studenten en eenieder die ook geïnteresseerd is in wat er gebeurt na een strafrechtelijke veroordeling.  

GÉNERO
Técnicos y profesionales
PUBLICADO
2014
6 de noviembre
IDIOMA
NL
Neerlandés
EXTENSIÓN
474
Páginas
EDITORIAL
Uitgeverij Larcier
VENTAS
RC WEB SOLUTIONS
TAMAÑO
799.1
KB

Más libros de Tom Decaigny, Joachim Meese, Yves Van Den Berge, Dirk Van Der Kelen, Elisabeth Baeyens, Wendy De Bondt, Axel Deschampheleire, Vanessa Franssen, Katrien Hanoulle, Tina Merckx, Boris Reynaerts, Kristel Van Driessche, Jan Van Gaever, Filip Van Volsem, Rik Vanreusel, Erik Verbert & Karen Weis