• $10.500

Descripción de editorial

Presenta una proposta teoricopràctica competencial des del currículum actual d'educació física, amb l´objectiu de facilitar l'aplicació de l'ensenyament i l´aprenentatge a través de reptes físics cooperatius.

Texto de solapa o de contracubierta:  Dolors Cañabate Ortiz és doctora per la Universitat de Girona, llicenciada en educació física i postgrau en educació en valors. Professora del Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat d´Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Coordinadora de la Xarxa d´Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu (XIDAC). Investigadora principal del grup d´investigació consolidat GREPAI. Participa actualment en diversos projectes finançats en investigació i innovació docent en l´àmbit professional i educatiu, concretament en aprenentatge cooperatiu i reflexiu. Es dedica a la investigació en processos d´ensenyament i aprenentatge en educació física, l´aprenentatge cooperatiu en educació física, la formació del professorat, les metodologies docents actives i participatives. Ha publicat nombrosos articles científics i docents sobre aprenentatge cooperatiu i ha dut a terme múltiples activitats de formació permanent del professorat d´infantil, primària i secundària. Pere Casals Padró és llicenciat en ciències de l´activitat física i l´esport (INEFC-UB) i diplomat en magisteri especialista en educació física cooperativa. Creador i coordinador del projecte telemàtic cooperatiu Formigues Cooperatives. Coordinador del grupEquip ICE en Innovació a l´Educació Física Cooperativa a la UdG. Coordinador del grup de treball Educació Física Cooperativa en Acció del Servei Educatiu del Gironès. Cristina Guijosa i Quintilla és diplomada en magisteri, especialista en educació física cooperativa i en ciències. Coordinadora del projecte telemàtic cooperatiu Formigues Cooperatives. Coordinadora del grup de formadors i investigació en metodologies globalitzadores, estratègies cooperatives i avaluació formativa en educació física a l´ICE de la UAB. Coordinadora del grupEquip ICE en Innovació a l´Educació Física Cooperativa a la UdG. Membre del Seminari d'Educació Física del districte de Sant Martí de Barcelona. Aleix Vila Solà és diplomat en magisteri, especialista en educació física cooperativa. Creador i coordinador del projecte telemàtic cooperatiu Formigues Cooperatives. Membre del grup de formadors i investigació en metodologies globalitzadores, estratègies cooperatives i avaluació formativa en educació física a l´ICE de la UAB. Coordinador del grupEquip ICE en Innovació a l´Educació Física Cooperativa a la UdG. Formador en cohesió de grups docents, metodologia cooperativa i en ambients d´aprenentatge.

Tabla de materias / Tabla de contenido:  Cooperació i educació física. L´aprenentatge cooperatiu i educació. Cooperació i educació física · Els reptes físics cooperatius i l´educació física. Què són els reptes físics cooperatius? Per què introduir reptes físics cooperatius a l´educació física? · Nou plantejament curricular i reptes físics cooperatius. Dimensions i competències pròpies de l´àrea i la seva vinculació amb els reptes cooperatius. Competències bàsiques del currículum i la seva vinculació amb els reptes cooperatius · Estratègies i plantejament didàctic per aplicar els reptes cooperatius a l´educació física. Formació d´equips cooperatius. Objectius d´aprenentatge. Organització i estructura de la sessió de reptes. Material i espai. Eines de seguiment. Rols dels mestres i dels alumnes · Avaluar per aprendre a través dels reptes. Alguns exemples d´instruments d´avaluació per utilitzar durant la seqüència didàctica de reptes físics cooperatius. Eines d'avaluació per al professorat · Recull de reptes per nivells i vinculats amb les dimensions i les competències bàsiques de l´àmbit d´educació física · Referències bibliogràfiques .

GÉNERO
Referencia
PUBLICADO
2019
enero 6
LENGUAJE
CA
Catalán
EXTENSIÓN
92
Páginas
EDITORIAL
Graó
VENDEDOR
Atrium 98 SL
TAMAÑO
8.6
MB

Más libros de Dolors Cañabate i Ortiz, Pere Casals i Padró, Cristina Guijosa i Quintilla & Aleix Vila Solà