• $3.500

Descripción editorial

Aquest llibre recull percepcions, avaluacions i aspiracions que els estudiants de centres educatius de la província de Girona ens han expressat, sobre la seva vida. Presenta els resultats tant quantitatius com qualitatius, d’un estudi que ha tingut com a objectiu aprofundir en el coneixement científic del benestar subjectiu de nens, nenes i adolescents d’entre 10 i 15 anys, abastant des de 5è de l’Educació Primària fins a 3r de la ESO. 

Les puntuacions de les escales psicomètriques que mesuren el seu benestar subjectiu han estat més elevades que la mitjana esperada en poblacions adultes, però a mesura que incrementa l’edat, s’observa que van disminuint. Per referir-se al benestar, infants i adolescents utilitzen termes tals com estar bé o estar content/a i, independentment de l’edat, el defineixen en bona mesura en funció de les relacions interpersonals que mantenen amb persones properes, tot vinculant-lo amb el fet d’estar satisfets amb la vida en general i viure bé.


Hi ha diversos aspectes de les seves vides que, en paraules dels protagonistes d’aquest estudi,

GÉNERO
Salud, mente y cuerpo
PUBLICADO
2014
21 de julio
IDIOMA
CA
Catalán
EXTENSIÓN
107
Páginas
EDITORIAL
Documenta Universitaria
VENTAS
Atrium 98 SL
TAMAÑO
7.3
MB

Más libros de Mónica González