Descripción de editorial

Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2020
enero 1
LENGUAJE
VI
Vietnamita
EXTENSIÓN
30
Páginas
EDITORIAL
Osoul Center
VENDEDOR
Basel Alfozan
TAMAÑO
3.7
MB

Más libros de Muhammad bin Abdulwahhab