Descripción de editorial

Introducción a la República Popular de China. Este libro incluye en provincias de China.


Anhui, Gansu, Chongqing, Guangdong, Guangxi, Hainan, Guizhou, Shanxi, Qinghai, Ningxia, Hebei, Liaoning, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan, Tianjin, Mongolia Interior, Sinkiang, Jiangsu, Yunnan, Zhejiang, Jiangxi y Jilin.

GÉNERO
Viajes y aventura
PUBLICADO
2013
diciembre 27
LENGUAJE
ES
Español
EXTENSIÓN
69
Páginas
EDITORIAL
EuroAsia Communications Pte Ltd
VENDEDOR
Wanirat Chanapote
TAMAÑO
9.1
MB

Más libros de Wolfgang Sladkowski & Wanirat Chanapote