• $ 2.900,00

Descripción de editorial

Oprør og barmhjertighed - kristendommens basis har et religionsfagligt fokus. I bogen stilles spørgsmålet: Hvad er kristendommens omdrejningspunkter?

Læseren præsenteres for de grundlæggende begreber i kristendommens lære, skabelsesberetningerne, synds- og gudsbegrebet, Jesus, lignelserne, samt fordringen om at udføre handlinger med det rette motiv og næstekærlighed. 


Opgaverne i bogen lægger op til, at læseren producerer sin egen viden om begreberne i kristendommen. Bogen indeholder opgaver som fx at danne sig overblik over indholdet i det treenige gudsbegreb, formulere sig både skriftligt og mundtligt om indholdet af lignelser, de ti bud og bjergprædiken samt at forstå forskellen på den gamle pagt og den nye pagt.


Oprør og barmhjertighed - kristendommens basis kan anvendes i fx undervisning i kristendomskundskab i folkeskolens ældste klasser, religion på VUC, i gymnasiet, og på hf.


Grundskolen (8.-10. klassetrin)

Kristendomskundskab

Færdigheds- og vidensmål:

Biblen

Fortælling og livstydning

Kristne grundbegreber.

Kompetencemål:

Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger 

Eleven kan forholde sig til, hvad kristendom er og til hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark. 


STX, hf og hfe

Religion (B og C, Hfe samt religion C i KS)

Kernestof:

Redegøre for væsentlige sider af kristendom i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden

Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier

Demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur

Religiøse, etiske eller filosofiske problemstillinger

Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid

Redegøre for religiøse fænomener som myte, grundfortælling, ritual, lære og etik.

GÉNERO
Cristianismo
PUBLICADO
2016
diciembre 18
LENGUAJE
DA
Danés
EXTENSIÓN
9
Páginas
EDITORIAL
VUC LighthousePublish/VUC Syd
VENDEDOR
Lighthouse Publish
TAMAÑO
315.1
MB

Más libros de VUC Syd