Božija Rijeè za današnji svijet

    • USD 6.99
    • USD 6.99

Descripción editorial

Ništa nije važnije od slušanja, razumijevanja i izvršavanja Božje Riječi. Naši životi i lokalne crkve ovise o tome za svoj život, zdravlje i rast.

John Stott je svjetski poznat zbog svoje posvećenosti Bibliji, u svom propovijedanju, kao i u svom životu. U ovoj poticajnoj knjizi, Stott jezgrovito prikazuje silu, autoritet i relevantnost Biblije za svakog kršćanina – u svakoj kulturi i u svakoj generaciji.

• Šta je svrha Božje Riječi?

• Kako nas upućuje na Krista?

• Koji je njen odnos sa Duhom Svetim?

• Kako oblikuje crkvu?

• I šta ona predstavlja za kršćansko učeništvo?

Autor odgovara na ova pitanja jednostavno i jasno, požurujući nas da čujemo i vršimo Božju riječ u svijetu današnjice.

GÉNERO
Religión y espiritualidad
PUBLICADO
2021
30 de septiembre
IDIOMA
HR
Croata
EXTENSIÓN
62
Páginas
EDITORIAL
Langham Creative Projects
VENTAS
Ingram DV LLC
TAMAÑO
747.8
KB

Más libros de John Stott

2022
2022
2004
2022
2021
2021