• 7,49 €

Publisher Description

„Ianoși e viu, atent și emoționat de orice problemă de parcă acum abia ar întra, aplecându-se ușor, sub înaltul portic al Cunoașterii. Curios, profesând acea «dublă» curiozitate, rară azi – față de «problemă», dar și față de cel ce o ridică. Față de Ființă. Cultura română se poate felicita, în zilele și anii noștri un pic buimaci, unde Nordul valorilor pare a se fi rătăcit undeva, în alte secole sau pe alte continente, că posedă un cercetător, un profesor și un ins capabil de o asemenea cuprindere a unor platforme culturale atât de auguste și, aparent, contradictorii. Unul din puținii supraviețuitori ai acelei Mitteleuropa sapiențiale, acei îndrăgostiți «fără pricină» de misterele artei și ale gândului, unul dintre acei, rari azi și în Europa, ce pășesc ușor peste granițe istorice și mentale, rigide pentru atâția, cu o grație, cu o ușurință ce ne poate înșela asupra acelui «depozit» afund de suferință și travaliu, de tenacitate unică pe care numai prezența unui «ideal» poate s-o explice. Iată unde putem găsi Idealul său Modelul, dezorientați nu rareori de propriile noastre ezitări și eșecuri.“ (Nicolae Breban)

„Ianoși este un om pentru care problema morala există, iar faptul acesta îl așază într-o postură extrem de fecundă și de necesară, de mediator. Într-o lume care devine tot mai conflictuală, uneori în mod stupid, cu totul superficial și aberant. Ion Ianoși cred ca ne dă o lecție de economie de conflict. Văd în această lecție și în persoana lui un model de seninătate, de sinceritate intelectuală, de europenitate.“ (Mircea Martin)

„[...] stilul Ianoși; un stil unic în cultura română. Nu e vorba, în cazul d-sale, de cărți de erudiție pedantă, seacă, ci de cărți scrise cu un mare talent literar, cred eu, și cu extraordinare capacități de evocare.“ (Gabriel Dimisianu)

„Am spus și cu alte prilejuri, am scris și cu alte ocazii că Ion Ianoși este un dar făcut literaturii române. Oare avem puterea de a ne bucura de acest dar? Avem forța de a-l onora și de a ne minuna de el, așa cum se cuvine? Printre scriitorii români, prietenul nostru e perceput drept un cărturar evreu-maghiar atipic. Printre evrei e tratat drept un român sadea. În Ianoși văd un model de prim rang, un mare cărturar ce s-a înzidit în literatura română, un scriitor care ar face onoare oricărei culturi majore a lumii. Ianoși este, apoi, un spectacol, în pofida felului său de a fi, aproape în ciuda sa...“ (Aura Christi)

GENRE
Biography
RELEASED
2016
June 14
LANGUAGE
RO
Romanian
LENGTH
384
Pages
PUBLISHER
EuroPress
SIZE
3.4
MB

More Books by Aura Christi & Ștefănescu Alexandru