Скарбниця української класики Скарбниця української класики

Скарбниця української класик‪и‬

    • 109,00 Kč
    • 109,00 Kč

Publisher Description

Перлини української літератури в одній книзі!
Неперевершена мова, складні образи, життєві сюжети, ніби списані з минулого чи не кожної української родини. Ця книга повинна бути на полиці усіх справжніх книголюбів!
Трагічні «Катерина» і «Наймичка» Тараса Шевченка, жадібні «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого, вічні «Тіні забутих предків» та до сліз вражаючий «Цвіт яблуні» Михайла Коцюбинського, таке життєве «Украдене щастя» Івана Франка, непримиренна «Інститутка» Марка Вовчка, сатиричний «Мина Мазайло» Миколи Куліша, сакральна «Земля» Ольги Кобилянської та інші визначні твори українських класиків.
Зміст:
Т. Шевченко «Катерина», «Наймичка»
І. Карпенко-Карий «Сто тисяч»
М. Коцюбинський «Тіні забутих предків», «Цвіт яблуні», «Сон», «Intermezzo»
Л. Українка «Одержима», «Бояриня»
І. Франко «Украдене щастя», «Грицева шкільна наука»
М. Вовчок «Інститутка», «Горпина»
М. Куліш «Мина Мазайло»
Б. Грінченко «Дзвоник», «Каторжна», «Грицько»
О. Кобилянська «Земля»
Perlini ukraїns'koї lіteraturi v odnіj knizі!
Neperevershena mova, skladnі obrazi, zhittєvі sjuzheti, nіbi spisanі z minulogo chi ne kozhnoї ukraїns'koї rodini. Cja kniga povinna buti na policі usіh spravzhnіh knigoljubіv!
Tragіchnі «Katerina» і «Najmichka» Tarasa Shevchenka, zhadіbnі «Sto tisjach» Іvana Karpenka-Karogo, vіchnі «Tіnі zabutih predkіv» ta do slіz vrazhajuchij «Cvіt jablunі» Mihajla Kocjubins'kogo, take zhittєve «Ukradene shhastja» Іvana Franka, neprimirenna «Іnstitutka» Marka Vovchka, satirichnij «Mina Mazajlo» Mikoli Kulіsha, sakral'na «Zemlja» Ol'gi Kobiljans'koї ta іnshі viznachnі tvori ukraїns'kih klasikіv.
Zmіst:
T. Shevchenko «Katerina», «Najmichka»
І. Karpenko-Karij «Sto tisjach»
M. Kocjubins'kij «Tіnі zabutih predkіv», «Cvіt jablunі», «Son», «Intermezzo»
L. Ukraїnka «Oderzhima», «Bojarinja»
І. Franko «Ukradene shhastja», «Griceva shkіl'na nauka»
M. Vovchok «Іnstitutka», «Gorpina»
M. Kulіsh «Mina Mazajlo»
B. Grіnchenko «Dzvonik», «Katorzhna», «Gric'ko»
O. Kobiljans'ka «Zemlja»

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2018
6 December
LANGUAGE
UK
Ukrainian
LENGTH
816
Pages
PUBLISHER
Glagoslav Distribution
SIZE
2.9
MB