Popis vydavatele

(EN) ABSTRACT: The publication deals with key issues of competition law and corporate law in 2020. In relation to competition law, especially the changes brought by the transposition of new EU rules and collective actions. In relation to corporate law, especially the issues of regulatory analysis mitigating the impact of the Covid-19 pandemic in private law and amended regulations.| KEYWORDS: Law. Competition. Competition. Legal entity. Corporation. Business corporations.| (CZ) ABSTRAKT: Publikace se zabývá klíčovými otázkami soutěžního práva a korporačního práva v roce 2020. Ve vztahu k soutěžnímu právu především změnám, které přináší transpozice nových unijních pravidel a kolektivních žalob. Ve vztahu ke korporačnímu právu pak především otázkám analýzy předpisů zmírňující dopad pandemie Covid-19 v soukromém právu a předpisům novelizovaným. | KLÍČOVÁ SLOVA: 
Právo. Soutěž. Hospodářská soutěž. Právnická osoba. Korporace. Obchodní korporace.

ŽÁNR
Odborné a technické knihy
VYDÁNO
2020
31. prosince
JAZYK
CS
čeština
ROZSAH
242
stránek
VYDAVATEL
Michal Černý - Ph.D.
VELIKOST
2,2
MB

Michal Černý - další knihy