Publisher Description

Tato příručka by měla každou novou maminku i tatínka informovat o možnostech očkování jejich dítěte. Počet očkování s lety přibývá, a tak je dnes pro rodiče mnohem obtížnější se v nich zorientovat a zvolit ta očkování, která jejich drobečkovi nejlépe prospějí. To navíc komplikují sdělení či výpovědi mnoha protagonistů z populárně naučných mediálních pořadů, leckdy umocněné reklamami s podmanivou muzikou a ponurými záběry. Konfrontací těchto informací s internetovými zdroji, kde se před očkováním naopak varuje, se rodiče stávají naprosto bezradní. Vždyť přeci ti prozřelí na internetu nemohou lhát a očkování podle nich prospěch nikomu nepřináší. 

Přesto rodiče intuitivně nevěří ani propagátorům ani odpůrcům. Jen ale neví, jak očkování přijmout, vždyť i oni byli ve svém dětství očkováni a žádná postižení nepozorují. Ale tenkrát těch očkování bylo méně a i bez dnešního rozšířeného očkování rodiče své dětství přežili. Tak proč se stále z médií dozvídají o potřebnosti očkovat proti těmto novým infekcím? Copak se dříve tyto infekce neobjevovaly? Nebo jsou snad dnešní děti náchylnější? Na mnohé z těchto otázek se snaží přinášet odpovědi také server vakciny.net (jehož jsem autorem). Maminky i tátové mi stále pokládají stejné nebo podobné otázky, z jejichž odpovědí byla připravena tato příručka. Ta si neklade za cíl rodiče seznámit se všemi složitými detaily tohoto vědního oboru, ale jednoduchou formou ukázat, jak je možné očkování vnímat, proč a jak se provádí, proč může být za daných podmínek pro konkrétní dítě užitečné a samozřejmě jaké případné reakce lze také očekávat, případně jak se jich vyvarovat. Ostatně tento poslední bod shrnuje úvodní odstavec „Jak se připravit na očkování?“. 

Příručka se věnuje výhradně dětskému očkování (do 15 let věku dítěte). Zahrnuje všechna očkování dostupná u nás v lednu 2012. Pro přehlednost jsou očkování rozdělena na pravidelná (čili povinná), dobrovolná (plošná) a doporučená (individuální).

Přál bych si, aby novým rodičům příručka pomohla se v očkování zorientovat a stala se průvodcem volby konkrétního očkování pro jejich dítě.

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2012
April 21
LANGUAGE
CS
Czech
LENGTH
43
Pages
PUBLISHER
Švejnohová a přátelé, s. r. o.
SIZE
3.3
MB

Customer Reviews

Veroniquecz ,

Doporučuji!

Výborná kniha pro všechny rodiče, kteří řeší (ne)očkování svého dítěte.