Noc

    • 49,00 Kč
    • 49,00 Kč

Publisher Description

Księ­życ wy­sre­brzył nie­bo -- a miej­skie po­dwó­rze  Ostro na nim wy­rzy­na czar­nych mu­rów brze­gi,  Ły­ska­ją w cie­niu tyl­ko szkłem okien sze­re­gi --  Tam w pu­chach to­ną ludz­kich ciał li­lie i ró­że...   Po­zor­ny sen!... na każ­dym ta­kim ciem­nym pię­trze  Szał czu­wa! ko­rzy­sta­jąc z ciem­no­ści i ci­szy,  Wi­je się w spa­zmach szczę­ścia, pier­sią szyb­ko dy­szy,  Wzie­wa­jąc szept go­rą­cy w ciem­ne, ci­che wnę­trze...   W jed­nym oknie, otwar­tym, przez drew­nia­ne kra­ty,  Aka­cja, ob­cią­żo­na bia­ły­mi bu­kie­ty,  Wsu­nę­ła ga­łąź w izbę sa­mot­ną Po­ety. [...] 


Maria Grossek-Korycka Ur. 8 grudnia 1864 r. w Krakowie Zm. 15 kwietnia 1926 w Warszawie Najważniejsze dzieła: Poezje 1904, Medytacje prozą 1913, Orzeł oślepły 1913, Hymn zmartwychwstania 1918, Niedziela palm 1919, Pamiętnik liryczny 1928, Świat kobiecy 1929 Poetka, publicystka i tłumaczka. W twórczości lirycznej była przedstawicielką ekspresjonizmu, w jej przypadku wyrastającego z pnia pol. tradycji romantycznej (np. poemat Hafciarka z tomu Niedziela palm, nast. wersja p.t. Wieszczka, wyd. 1928). W późniejszej twórczości zwraca uwagę nurt bergsonizmu oraz wpływy pism mistyków (por. Orzeł oślepły, niektóre utwory z pośmiertnego tomu Pamiętnik liryczny). W Medytacjach z 1913 r. ujęła swoje poglądy etyczne, podejmując krytykę filozofii Nietzschego i łącząc myśl Henri Bergsona z wątkami chrześcijańskimi. Tom Z krainy piękna obejmuje reportaże z Włoch oraz artykuły dotyczące problemu nowatorstwa w sztuce oraz estetyki ekspresjonizmu (Dialogi i Italiana). Natomiast w tomie Świat kobiecy zebrano felietony społeczno-obyczajowe. Korycka jest także autorką powieści Serce (początkowo, w 1902 r. wyd.  p.t. Prawda) oraz tłumaczką poezji Émile Verhaerena (Jasne godziny).


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
30 June
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
2
Pages
PUBLISHER
Wolne Lektury
SIZE
192.8
KB

More Books by Maria Grossek-Korycka