Publisher Description

K napsání této knihy mě přivedla potřeba vyrovnat se s rozčarováním, ke kterému mne dovedlo studium a praxe astrologie. Trvalo mi celých dvacet let, než jsem pochopila, proč se tento nástroj zkoumání osobnosti, byť je tak činěno pečlivě, nedá uplatnit v širším měřítku. Ne náhodou bývala v historických dobách astrologie disciplínou určenou pro krále. Pro člověka, který není připravený, nemá dostatečný základ, přichází "navnaděný" reklamou, je i sebepoctivěji zpracovaný výklad nativity k ničemu. A člověk, který základ má, který by spoustu věcí mohl chápat, takový člověk horoskop nepotřebuje, a je to tak dobře:))

Jak jsem se stala astroložkou? Ze zvědavosti, zda „to“ vůbec funguje a z troufalosti. V průběhu dvou desetiletí jsem se setkávala s lidmi a poslouchala jejich příběhy. Tíži zodpovědnosti jsem si uvědomila až se zpožděním. Tisíckrát jsem pochybovala a tisíckrát se sama sebe ptala, jestli mám vůbec právo z hodiny, data a místa narození úplně cizímu člověku horoskop vypočítat a vyložit. Za žádnou cenu jsem se nechtěla ocitnout v jednom pytli s propagátory instantního štěstí. Má exaktně myslící polovina zůstávala trvale ve střehu, a nutila mne k sebekontrole a objektivitě. Ověřila jsem si, že astrologie jako nástroj k psychoterapii opravdu funguje, stejně tak jsem během let získala důkazy o jejím transcendentálním přesahu. Některé zážitky byly velmi silné. Proto jsem se astrologii nikdy nevěnovala profesionálně. Potřebovala jsem být nohama na zemi, zachovat určitou míru kritického způsobu myšlení. Pominu-li výchovu dětí, do žádné činnosti jsem nevložila tolik poctivé snahy.

Díky astrologické praxi jsem dostala příležitost rozpoznat, že věci mohou být jiné, než se na první pohled jeví. Pochopit, že se nedělíme ani tak na dobré a na zlé, jako spíše na vědomé a nevědomé. Každý, o kom bude v této knize řeč, něco hledal, po něčem toužil nebo se něčeho obával. Jen někteří byli ochotni nebo schopni svůj problém definovat. S tím jsem jim mohla pomoci. Netroufám si posuzovat, do jakých důsledků se to podařilo. Myslím, že nejdůležitější je, že jsme se vůbec usilovali.

Pro zachování soukromí jsou jména, povolání i zeměpisné reálie týkající se domovů či pracovišť změněné. Fragmenty astrologických výkladů odpovídají realitě.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2014
24 September
LANGUAGE
CS
Czech
LENGTH
93
Pages
PUBLISHER
Miroslava Dvořáková
SIZE
169.1
KB