• 3,99 €

Beschreibung des Verlags

Motywacja to si?a, która pcha nas do przodu, wy-zwala w nas ch?? dzia?ania i entuzjazm. Dzi?ki niej nasze wysi?ki s? nakierowane na cel i skoncentrowane na drodze prowadz?cej do niego.

Czym si? ró?ni motywacja wewn?trzna od zewn?trznej? Jakimi sposobami mo?emy wzbudza? motywacj? w sobie? Czy mo?e nam w tym pomóc wizualizacja celu albo rozwa?anie korzy?ci, jakie wyp?ywaj? z jego osi?gni?cia? Czy warto motywowa? innych? Jak wykorzysta? pozytywnie emocje i potrzeby? Na takie w?a?nie pytania znajdziesz odpowied? w niniejszym poradniku.

GENRE
Ratgeber
ERZÄHLER:IN
AB
Aleksander Bromberek
DAUER
00:37
Std. Min.
ERSCHIENEN
2021
26. Juli
VERLAG
Andrew Moszczynski Group
SPRACHE
PL
Polnisch
GRÖSSE
37,7
 MB