Bücher

SHAHU MAHARAJANCHYA ATHAVANI by DR. JAYSINGRAO PAWAR SHAHU MAHARAJANCHYA ATHAVANI by DR. JAYSINGRAO PAWAR
1950
SAMAJKRANTIKARAK RAJARSHI SHAHU CHHATRAPATI SAMAJKRANTIKARAK RAJARSHI SHAHU CHHATRAPATI
2021
KRANTISINHA NANA PATIL KRANTISINHA NANA PATIL
2021
CHHATRAPATI SAMBHAJI SMARAK GRANTH CHHATRAPATI SAMBHAJI SMARAK GRANTH
2021
SHIVCHATRPATI EK MAGOVA SHIVCHATRPATI EK MAGOVA
2005
RAJARSHI SHAHU CHATRAPATINCHI BHASHNE RAJARSHI SHAHU CHATRAPATINCHI BHASHNE
2008