Beschreibung des Verlags

Георги Томалевски е есеист, белетрист, публицист. През 1922 година се запознава с Учителя и с идеите на Братство, като става един от участниците в братските комуни в село Ачларе и в гр. Русе, за което написва свои размишления и спомени. През 1923 година е привлечен от брат си Наум в ММТРО. Става член и на Крушевското благотворително братство, Македонския младежки съюз, Македонското студентско дружество „Вардар“ и публикува статии в списание „Родина“ и в други периодични печатни издания свързани с македонските организации. През 1925 година завършва специалност физика и астрономия във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Неговият професионален път продължава като гимназиален учител и директор на III девическа гимназия в София. През 1935 година е сред основателите на Есеистичното общество в България. След 9 септември 1944 г. е директор на висшето образование и културните институти в Министерството на народната просвета.

Печата за пръв път през 1924 г. във в. „Мир“. Сътрудничи на периодичния печат, изнася сказки по обществени и научни въпроси. Той е един от най-изтъкнатите български есеисти през периода между двете световни войни. В лирическата си художествена проза, проникната от хуманистични и патриотични идеи, Томалевски разработва нравствени, философски и исторически проблеми, с любов пресъздава образи на герои и творци, живота на македонските българи. Псевдоними, които използва в своята творческа биография: Sagitarius, Георг Нордман. Получава орден „НРБ“ II степен (1977). През 1960 г. излиза „Нашето звездно небе“ – книга адресирана към любителите астрономи. Дадени са кратки сведения за различните видове небесни тела и илюстрации на изгледите на звездното небе по дати и по часове. Книгата е издадена в съавторство с проф. Разум Е. Андрейчин. Двамата участват и в учебници по астрономия за гимназисти.

Настоящият сборник „Астрономия за народа“ съдържа освен едноименната книга и още няколко астрологични статии на Георги Томалевски, публикувани в списание „Житно зърно“. В повечето от тях не изпъква чисто астрологичната терминология, но това не е за сметка на самото съдържание. Тук блести гения на есеиста и публициста Томалевски, който с най-красивите багри на езика ни успява да облече в подходяща форма своите думи. В „Астрономия за народа“ е включен и един материал на Михаил Иванов – „Астрологията и възпитанието“, отпечатан като рекламна листовка в сп. „Житно Зърно“ кн. 6 от 1929 г. Тази статия намира място тук поради интересната информация, която се извлича оттам – първо чисто като астрологично съдържание има своите достойнства и второ – виждаме името на Михаил Иванов, което идва да ни покаже, че по това време той е известен в средите на Братството като „астролог“ и „педагог“.

Самото издание „Астрономия за народа“ за първи път е публикувано през 1958 г. Книгата представлява достъпно четиво за начинаещите в областта на тази сложна иначе наука – астрономията. Поднесена по много сполучлив и оригинален начин в комуникативна форма, наподобяваща диалозите на Платон, „Астрономия за народа“ се превръща в едно изключително популярно четиво за времето си. Много скоро след радушния си прием от обикновените хора книгата е преиздадена. В символиката на образите на двамата герои – професор Звездолюбов и градинарят Ради – прозират реални хора, вероятно и реални случки между самия Георги Томалевски, в ролята на професора и реалният Ради Танчев, който е градинарят на Изгрева. Книгата е съпътствана от невероятните илюстрации на известния ни художник проф. Илия Бешков и дори сами по себе си те са ценни, а в съчетание с текста вече придобиват израз на шедьовър. Тази симбиоза между двамата е плод на тяхно дългогодишно приятелство, за което свидетелства дъщерята на Георги Томалевски – Румена Томалевска. Екипът й изказва огромна благодарност за подкрепата и за даването си на съгласие тази прекрасна книга „Астрономия за народа“ да достигне бързо, лесно, достъпно до народа…

GENRE
Wissenschaft und Natur
ERSCHIENEN
2015
4. Mai
SPRACHE
BG
Bulgarisch
UMFANG
418
Seiten
VERLAG
Sdrujenie SLANCHOGLEDI
GRÖSSE
12,5
 MB