Beschreibung des Verlags

Книгата „Епистоларни диалози“ е предназначена за широк кръг читатели. Вероятно това е първата по рода си запазена кореспонденция в историята на епистоларния жанр в България – много подробна и продължителна. Повечето от писмата на Петър Дънов са публикувани, но в двете части на книгата, обхващащи 131 писма, се появяват и 39 съвсем нови. Всичките 105 писма на Пеню Киров от 1898 до 1917 г. се публикуват за първи път тук, с малки изключения.

Чрез тази кореспонденция изследователите и биографите на Учителя П. Дънов могат да възстановят, допълнят и пояснят бележниците (дневниците) му от този период. В обсега на „Диалозите” влизат и по-периферни теми като: утвърждаване на протестантството в младата българска държава и взаимоотношенията на Петър Дънов с най-известните му функционери от онова време; възникване и развитие на спиритизма и теософията в България; битът, душевността и духовните търсения на обикновения човек тогава и др.

„Епистоларни диалози ІІ“ обхваща периода 1901-1917 г., в който може да се види в най-чист вид дейността на Петър Дънов за полагане основите на бъдещото общество „Бяло братство“. След излизането на настоящата книга няма да има съмнение кога е първият събор на Бялото братство – именно през 1900 г. Тук може и да се проследи как тези събори се утвърждават като най-важния форум, на който се дават конкретни задачи и работа за през цялата година. Съборите в Бургас са три – 1901, 1902 и 1904 г. (за последния самият Пеню е записал в дневниците си).

Читателят ще се наслади на интимността, неподправеността и искреността на отношенията между Петър Дънов и Пеню Киров – как те твърде бързо преминават от познат към познат, през брат към брат, за да достигнат до Учител към ученик.

GENRE
Biografien und Memoiren
ERSCHIENEN
2013
4. Juni
SPRACHE
BG
Bulgarisch
UMFANG
251
Seiten
VERLAG
Sdrujenie SLANCHOGLEDI
GRÖSSE
1.4
 MB

Mehr Bücher von Петър Дънов & Пеню Киров