Кінець зміни (Kіnec' zmіni‪)‬

    • 9,49 €
    • 9,49 €

Beschreibung des Verlags

Вперше українською

Закінчення містичної трилогії «Містер Мерседес» і «Що впало, те пропало»

Загальний наклад книжок автора – понад 350 000 000

Це піднесене і моторошне закінчення містичної трилогії про детективні розслідування Білла Ходжеса, розпочаті в романах «Містер «Мерседес» та «Що впало, те пропало», від всесвітньо відомого американького письменника і майстра хорору Стівена Кінга. Твір було анонсовано під час нагородження першого з цих романів премією Едгара Алана По як кращої книжки жахів 2015 року.

Один за одним здійснюють самогубство люди, що дивом вижили у натовпі, роздавленому божевільним «Мерседесом», та врятовані детективом Ходжесом на дитячому концерті. Але ж вбивця містер «Мерседес» знаходиться у психіатричній лікарні в стані напівовоча… Чий таємничий голос нашіптує страшні слова, після яких жити несила? Білл Ходжес шукає відповідь на це питання, а наввипередки з ним іде невблаганна смерть… ( Vpershe ukraїns'koju

Zakіnchennja mіstichnoї trilogії «Mіster Mersedes» і «Shho vpalo, te propalo»

Zagal'nij naklad knizhok avtora – ponad 350 000 000

Ce pіdnesene і motoroshne zakіnchennja mіstichnoї trilogії pro detektivnі rozslіduvannja Bіlla Hodzhesa, rozpochatі v romanah «Mіster «Mersedes» ta «Shho vpalo, te propalo», vіd vsesvіtn'o vіdomogo amerikan'kogo pis'mennika і majstra hororu Stіvena Kіnga. Tvіr bulo anonsovano pіd chas nagorodzhennja pershogo z cih romanіv premієju Edgara Alana Po jak krashhoї knizhki zhahіv 2015 roku.

Odin za odnim zdіjsnjujut' samogubstvo ljudi, shho divom vizhili u natovpі, rozdavlenomu bozhevіl'nim «Mersedesom», ta vrjatovanі detektivom Hodzhesom na ditjachomu koncertі. Ale zh vbivcja mіster «Mersedes» znahodit'sja u psihіatrichnіj lіkarnі v stanі napіvovocha… Chij taєmnichij golos nashіptuє strashnі slova, pіslja jakih zhiti nesila? Bіll Hodzhes shukaє vіdpovіd' na ce pitannja, a navviperedki z nim іde nevblaganna smert'…)

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2016
26. August
SPRACHE
UK
Ukrainisch
UMFANG
448
Seiten
VERLAG
Glagoslav Distribution
GRÖSSE
1,8
 MB

Mehr Bücher von Стівен (Stіven) Кінг (Kіng)

2017
2017
2017
2015