Beschreibung des Verlags

Ելեկտրոնային գիրքի նպատակն է ներկայացնել Հայկական բարձրավանդակը՝ շեշտը դնելով Հայաստանի հնագոյն եւ նորագոյն ժամանակաշրջանի աշխարհագրութեան  ու  պատմութեան վրայ: Ան կը ներկայացնէ Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը, դիրքը, շրջակայ միջավայրը, բուսական եւ կենդանական աշխարհը, բնաեղանակային պայմանները, օգտակար հանածոները, ինչպէս նաեւ լեռնաշխարհի վարչական բաժանումը եւ  հետաքրքրական պատմական իրողութիւններ:  Ելեկտրոնային գիրքը կ'աւարտի Հայաստանի Հանրապետութեան եւ  Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետութեան  հակիրճ ներկայացումով:

GENRE
Geschichte
ERSCHIENEN
2014
21. Mai
SPRACHE
HY
Armenisch
UMFANG
62
Seiten
VERLAG
Armenian Virtual College - AGBU
GRÖSSE
292,9
 MB

Mehr Bücher von AVC -Armenian Virtual College