Beschreibung des Verlags

«Հայկական Երաժշտութեան Ներածութիւն» բազմաբնոյթ եւ ներգործօն ելեկտրոնային երկհատորեակը ընթերցողներուն կը ներկայացնէ հայկական երաժշտութեան հարուստ ժառանգը։ Նկարներով, տեսանիւթերով եւ երաժշտական նմոյշներով յագեցած գիրքը իսկապէս գրաւիչ է՝ ընթերցումը հաճելի։ Գիրքի իւրաքանչիւր մասի վերջաւորութեան կայ հարցաշար մը. հարցաշարը կիրառելու պարագային ընթերցողները հնարաւորութիւն կ՚ունենան ստուգելու իրենց գիտելիքները՝ նախքան յաջորդ մասի անցնիլը։ «Հայկական Երաժշտութեան Ներածութիւն»ը՝ իր գրաւիչ ոճին, լեզուին, բովանդակութեան, հետազօտական եւ տեղեկատուական համապարփակ մօտեցման շնորհիւ, բացառիկ աղբիւր կը հանդիսանայ արուեստի պատմութեան բնագաւառի ուսանողներուն եւ մշակութասէր լայն հասարակութեան։

GENRE
Gewerbe und Technik
ERSCHIENEN
2019
24. September
SPRACHE
HY
Armenisch
UMFANG
108
Seiten
VERLAG
Armenian Virtual College - AGBU
GRÖSSE
325,8
 MB

Mehr Bücher von AVC -Armenian Virtual College