Beschreibung des Verlags

Էլեկտրոնային գրքի նպատակն է ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհը՝ շեշտը դնելով Հայաստանի հնագույն և նորագույն ժամանակաշրջանի աշխարհագրության ու պատմության վրա: Այն ներկայացնում է Հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիրը, դիրքը, շրջակա միջավայրը, բուսական և կենդանական աշխարհը, բնակլիմայական պայմանները, օգտակար հանածոները, ինչպես նաև լեռնաշխարհի վարչական բաժանումը և հետաքրքիր պատմական իրողություններ: Էլեկտրոնային գիրքն ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հակիրճ ներկայացմամբ:

GENRE
Geschichte
ERSCHIENEN
2014
8. April
SPRACHE
HY
Armenisch
UMFANG
62
Seiten
VERLAG
Armenian Virtual College - AGBU
GRÖSSE
278,3
 MB

Mehr Bücher von AVC -Armenian Virtual College