دفترهای واپسین، دفتر اول/ به رنگ آب‪ی‬

    • 5,99 €
    • 5,99 €

Beschreibung des Verlags

"در كدام حادثه بود
كه ما
سبد سيب سرخ
و كبوتر سفيدمان
را
باختيم
لحن ما در پاييز
از زردي برگ‌ها
تغيير كرده بود
و حاجت‌هاي ما
دو سبد سيب سرخ
و پرهاي
آبي رنگ كبوتران
بود
كه از رنگ مهتاب
آبي شده بودند.
"

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2020
19. April
SPRACHE
FA
Persisch
UMFANG
168
Seiten
VERLAG
کتاب نشر نیکا
GRÖSSE
587,3
 kB

Mehr Bücher von احمدرضا احمدی

2020
2020
2020
2020
2020
2020