دفترهای واپسین، دفتر سوم / به رنگ زر‪د‬

    • 5,99 €
    • 5,99 €

Beschreibung des Verlags

نه حرف از چشم‌هاي زيبا است و نه حرف از كشتي‌هايي كه در اوهام ما غرق مي‌شوند وقتي تب به چهل درجه رسيد تازه متوجه مي‌شويم قطارها حركت كرده‌اند و ما تنها بايد در تب بسوزيم شايد مرگ تا سحر از پنجره به خانه بيايد و ما را با تب چهل درجه از خانه بيرون برد.

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2020
19. April
SPRACHE
FA
Persisch
UMFANG
168
Seiten
VERLAG
کتاب نشر نیکا
GRÖSSE
542,4
 kB

Mehr Bücher von احمدرضا احمدی

2020
2020
2020
2020
2020
2020