دفترهای واپسین، دفتر ششم /به رنگ آبی دری‪ا‬

    • 5,99 €
    • 5,99 €

Beschreibung des Verlags

همان روزي كه هواپيما در آسمان آتش گرفت همان روزي كه سيم‌هاي گيتار سوخت و صداي مبهم ستاره‌ها را از سيم‌هاي سوخته گيتار شنيدم همان روزي كه ما مي‌خواستيم از ميزان حسرت‌هايمان كم كنيم و به حرمان‌هايمان بيافزاييم مي‌دانستيم ما از وراي جهان مي‌گذريم.

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2020
19. April
SPRACHE
FA
Persisch
UMFANG
136
Seiten
VERLAG
کتاب نشرنیکا
GRÖSSE
508,6
 kB

Mehr Bücher von احمدرضا احمدی

2020
2020
2020
2020
2020
2020