راز راکت گم شده: پینگ پون‪گ‬

    • 4,7 • 3 Bewertungen

Beschreibung des Verlags

تابستان است و دریا و باد، باد هایی نرم و نسیم هایی ملایم. داستان این کتاب، تعریفی از مسیر ِ زندگی است که آن را، در نقطه ی فراز گرفته و در نقطه ی فرود با آن دیدار می کند. برای کسی که توانایی ِ داستان سرایی داشته باشد ، جادو یی است ممکن که انزو پتینلی بوسیله ی استعاره ی درخشانی از پینگ پونگ به بیان آن پرداخته است.

".... از نظر بدنی یگانه و تک هستی و در خرد نیز همچنین. در بازی هم اگر تلاش کنی خودت باشی اینچنین خواهی بود." گمان میکنم پیام کتاب کوچکِ " راز راکت گم شده" ی انزو پتینلی در این نکته باشد.
در اینجا ورزش، فلسفه ی زندگی می گردد و در آن سبک و چگونگیِ بازی، با تلاش برای کسبِ هویت ِ یگانه و تکرار ناپذیرِ انسان هم آهنگ می گردد.
برای قهرمان شدن در پینگ پونگ، نیاز به یک راکت جادویی نیست، بلکه به کارِ پی گیر و بی دریغ ، یعنی زحمت ، و همزمان ، به شور فراوان نیاز می باشد. همچنین ، برای یافتن خویشتنِ خویشی ویژه و بی همتا، و برای یافتن معنا در زندگی، راه ِ میان بری وجود ندارد ، بلکه تنها ،تلاش ِ پی گیر ِ روزمره است که رشد طبیعی را همراه با سرزندگی ناب ، ارزشمند می کند.
گمان می رود که نوشتن یک کتاب، به معنی پراکندن ِ یک پیام باشد، و آموزگاران و پدر و مادر ها برای ایجاد گفت و گو با جوانان ، باید از این ابزار سود برند تا آنها را به روشی دیگر گونه برای اندیشیدن و بودن ، نوید دهند، چه در ورزش و چه در زندگی.

GENRE
Belletristik und Literatur
ERSCHIENEN
2013
31. Juli
SPRACHE
AZ
Aserbeidschanisch
UMFANG
28
Seiten
VERLAG
Enzo Pettinelli
GRÖSSE
2,3
 MB

Mehr Bücher von Enzo Pettinelli

2012
2017
2017
2014
2014
2014

Kund:innen kauften auch

2019
2019
2019
2019
2018
2014