یوگای خرد و فرزانگ‪ی‬

Beschreibung des Verlags

این کتاب که با هدف آشنایی با اصول جنانا یوگا (یوگای خرد و فرزانگی ) براساس تعالیم سری سوامی شیواناندا  در دو جلد گردآوری شده است، مبتنی بر فلسفی آدویتا ودانته (وحدت وجود) است.  در جلد اول، نخست مبانی و مفاهیم یوگای خرد و فرزانگی در بیست حکمت بیان می شود. جهت تأمل و تعمق بیشتر هر حکمت از سخنانی کوتاه پیاپی مرتبط با هم تشکیل شده است. در جلد دوم تلاش شده است تا به همین سبک، پندها و روش‌های یوگای خرد و فرزانگی (جنانایوگا) تشریح شود.

GENRE
Sachbücher
ERSCHIENEN
2020
16. Juni
SPRACHE
FA
Persisch
UMFANG
142
Seiten
VERLAG
مهرسمان
GRÖSSE
1,2
 MB

Kund:innen kauften auch

2019
2020
2019
2022
2018
2013