• 12,99 €

Beschreibung des Verlags

本书是一部浪漫唯美的人物传记,作者站在女性特有的视角,以细腻的笔触,温暖的情怀,全面新颖的解读台湾著名作家三毛浪漫又传奇的一生,再现了她生命的流离和繁华落尽的沧桑。跟着作者的笔触,揭开那一段段红尘往事,记忆碎片,走进激情澎湃、爱自由、爱流浪的三毛。用诗意书写红尘,用灵魂触碰灵魂。

GENRE
Biografien und Memoiren
ERSCHIENEN
2014
1. Mai
SPRACHE
ZH
Chinesisch
UMFANG
259
Seiten
VERLAG
BEIJING BOOK CO. INC.
GRÖSSE
713.3
 kB