Beschreibung des Verlags

A'mâk-ı Hayâl peşinde metafizikî bir kurgu... Esved, İbrahim, Mültezem, Safa ve Zemzem isimli beş ehl-i hâl derviş, gecenin bir vakti Mescid-i Haram’ın uzak bir köşesinde bir araya gelmişti. Hicri 9 Zilhicce 1433, miladi 24 Ekim 2012. Kurban bayramı arefesi. Yaklaşık 5 yıl önce.

GENRE
Religion und Spiritualität
ERSCHIENEN
2017
6. Juni
SPRACHE
TR
Türkisch
UMFANG
5
Seiten
VERLAG
Ayhan
GRÖSSE
360.3
 kB

Mehr Bücher von Veysel Ayhan