• 6,49 €

Beschreibung des Verlags

Den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961) bearbejdede sine manuskripter gennem hele sit liv. Det ubevidste, der er en klassiker inden for psykologien, findes derfor i flere udgaver. Teksten her er 2. udgaven af den danske oversættelse af Mogens Boisen (1910-1987) fra 1964. Den udkom 1983.

Det er C. G. Jungs opfattelse, at nutidsmennesket i sine bestræbelser for en dybere selverkendelse og forståelse af andre mennesker alt for ofte nægter at vedkende sig den side af sjælelivet, der ikke er under kontrol af bevidstheden: Det ubevidste – instinktnaturen – der ved siden af meget værdifuldt også rummer meget forfærdende. Efter en fremstilling af Freuds psykoanalytiske og Adlers individuelpsykologiske forklaringsprincip gøres der i denne bog ved praktiske eksempler rede for teori og metode i C. G. Jungs analytiske psykologi.

Freuds og Adlers teorier placeres i videnskaben og i deres indbyrdes forhold ved belysning af et og samme tilfælde, der også viser de to forskeres tænke- og arbejdsmåde. Læren om arketyperne – dvs. læren om at det ubevidste ikke blot rummer individuelle forestillinger, men også nedarvede forestillingsmuligheder, fælles for alle mennesker – knyttes logisk til menneskehedens ældste åndelige og religiøse værdier og fører via neurosebehandlingens almene spørgsmål frem til selvudviklingens og -opdragelsens problemer.

GENRE
Gesundheit, Körper und Geist
ERSCHIENEN
2018
27. August
SPRACHE
DA
Dänisch
UMFANG
160
Seiten
VERLAG
Gyldendal
GRÖSSE
381
 kB

Mehr Bücher von C. G. Jung