• 2,99 €

Beschreibung des Verlags

Ide o dosiaľ neznámy a iste veľmi cenný dokument M. R. Štefánika. Hoci obsahuje poznámky aj iných miest, zväčša sú to však poznámky v súvislosti so Štefánikovým pobytom v Ekvádore. Zápisník je obyčajný malý poznámkový notes formátu 143 x 103 mm, v bezchybne zachovaných čiernych mäkkých plátenných doskách s jednoduchou hnedou predsádkou. Celkove obsahuje 116 strán štvorčekového papiera dobrej kvality. Poznámkový papier je v troch zošitoch – prvý obsahuje 40 strán, druhý 36 strán a tretí opäť 40 strán. Popri informatívnych poznámkach o hoteloch sú bohaté a ozaj bystré charakteristické obrázky z pozorovania krajín, miest, ľudí, kultúry (dojmy sú pôsobivé a cenné), ďalej vedecké pozorovania na mori z oblasti astronómie aj fyzikálneho zemepisu meteorológie. Bohato je zaznamenaná stránka spoločenského styku s priateľmi a známymi, oficiálnymi osobnosťami aj dámskou spoločnosťou, pozorovanie života a kultúry v Ekvádore. Ekvádorský zápisník je prvý z prameňov, kde naplno možno sledovať obdivuhodné diplomatické schopnosti M. R. Štefánika.

GENRE
Reisen und Abenteuer
ERSCHIENEN
2012
12. Juli
SPRACHE
SK
Slowakisch
UMFANG
120
Seiten
VERLAG
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
GRÖSSE
3
 MB

Mehr Bücher von Milan Rastislav Štefánik