Falsklarm om corona‪?‬

Coronaviruspandemin 2020 - fakta och analyser

    • 1,0 • 1 Bewertung

Beschreibung des Verlags

I boken Falsklarm om corona? ­ifrågasätter de två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av den nya coronaviruspandemin.

- Det nya coronaviruset är exceptionellt far­ligt!

- Det kan bara bekämpas genom stränga restriktioner som lockdown!

- Det kan bara besegras med nya vacciner!

Dessa påståenden ses av många som självklara ­sanning­ar och ligger till grund för den coronastrategi som tillämpas av nästan alla världens regeringar.

Men är dessa påståenden sanna?

Nej, menar Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss. I Falsklarm om corona? ­ana­ly­serar de den nya pandemin och hur den har ­hante­rats. Bland annat drar de följande slutsatser:

- SARS-CoV-2 är inte farligare än andra ­luft­vägs­virus som vi har lärt oss att leva med.

- Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongs­­influensa.

- Drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva eftersom de orsakar större ­skador än viruset.

- Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är del­vis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.

"Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga följder på lång sikt."

1:A PÅ DER SPIEGELS BESTSELLERLISTA

1:A PÅ BESTSELLERLISTAN PÅ AMAZON.DE

OM FÖRFATTARNA
Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med ­inriktning på mikrobiologi och infektionsepide­mio­­­­logi. Han var ­tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk mikro­biologi och hygien vid Johannes Gutenberg­-universitetet i Mainz och har publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Karina Reiss är professor och forskare vid ­Christian ­Albrechts-universitetet i Kiel med ­inriktning på bio­kemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Sucharit Bhakdi och Karina Reiss har tidigare pub­­licerat boken Schreckgespenst Infektionen: Mythen, Wahn und Wirklichkeit (2016).

UR BOKEN
"Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut"
Luftvägsvirus är en betydande dödsorsak över hela världen och beräknas varje år ge upphov till mellan två och tre miljoner dödsfall. Många virus är ansvariga.
Nu har en ny medlem lagts till listan. Precis som är fallet vid andra virus utgör SARS-CoV-2-viruset ett hot främst mot äldre människor med allvarliga bakomliggande sjukdomar. ­Beroende på land och region dör mellan 0,02 och 0,4 procent av dem som fått infektionen, ­vilket är jämförbart med säsongsinfluensa. SARS-CoV-2 ska därför inte tilldelas någon speciell betydelse som luftvägs­patogen.
SARS-CoV-2-epidemin var aldrig ­någon ­epidemi av na­tio­nell angelägenhet. Tillämp­ningen av undantagsregler i smittskyddslagstiftningen var ogrundad. I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de preventiva åtgärderna vållade ­irreparabla indirekta skador på alla livets ­områden. Ändå fortsatte regering­en sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsido­satte därmed fun­damentet i en sann demokrati.
När du läser dessa rader är ett stort experi­ment med män­niskor på väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars ­olycksbådande risker aldrig har avslöjats för de tusentals ­ovetande försökspersonerna.
Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upp­­lysningstiden håller på att förskingras. Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för sitt namn. Den van­sin­niga självdestruktionen måste få ett slut.
Sucharit Bhakdi och Karina Reiss

GENRE
Sachbücher
ERSCHIENEN
2020
10. September
SPRACHE
SV
Schwedisch
UMFANG
113
Seiten
VERLAG
Karneval förlag
GRÖSSE
3,7
 MB

Kund:innen kauften auch

2012
2020
2013
2012
2014