I den svenska utmarken - Några exempel på påtryckningar hot och konflikter på svenskt arbetsmarknad

Beschreibung des Verlags

Ur ett historiskt perspektiv har det varit relativt få strejkdagar i Sverige de senaste åren. Men det säger inte så mycket om hur fredlig och väl fungerande arbetsmarknaden är. För arbetsgivare är även varsel om strejk och andra stridsåtgärder som hotar eller bryter arbetsfreden betydande problem.

Denna skrift redovisar flera exempel på att fackliga stridsåtgärder används både frekvent och utstuderat. Följden är att förtroendet mellan parterna på arbetsmarknaden utsätts för stora påfrestningar.Tillsammans visar de stridigheter som skildras att antalet konfliktdagar är ett alltför begränsat mått för att fånga tillståndet i relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

GENRE
Sachbücher
ERSCHIENEN
2014
4. Juni
SPRACHE
SV
Schwedisch
UMFANG
67
Seiten
VERLAG
Svenskt Näringsliv
GRÖSSE
4
 MB

Mehr Bücher von Svenskt Näringsliv

2013
2012
2014
2017
2013
2012

Kund:innen kauften auch

2012
2014
2013
2016
2017
2017